Diyarbakır, yıllardır otobanın bağlanmaması sıkıntısını yaşıyor. Yaklaşık 15 yıl önce Şanlıurfa'ya kadar getirilen otoban nedense Diyarbakır'a getirilmedi.

Diyarbakır-Şanlıurfa arası viyadük ve köprü gibi ekstra masraf gerektirmeyen düz ve engebesiz bir araziye sahip olmasına rağmen, otoyol bağlanmıyor.

Çok iyi hatırlıyorum; 2000'li yıllarda otoyolun Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a, buradan da Mardin'e ve Habur Sınır Kapısı'na bağlanacağı, projenin de bu şekilde hazırlandığı açıklamaları yapılıyordu. 

Yapılan açıklamalarla otoyolun belirtildiği gibi bağlanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak, ne olduysa son anda bir karar değişikliği yapıldı ve Diyarbakır devre dışı bırakıldı.

O tarihteki seçilmişlerin ve STK'ların toplu hareket etmemesi, bir kaç girişimin de yetersiz kalması kente otoyolun getirilmemesine mal oldu.

O tarihte ortaklaşa hareket edilseydi ve ciddi anlamda bir baskı oluşturulsaydı, Diyarbakır şu an otobanını kullanıyor ve farklı bir konumda olacaktı.

Yollar, modernleşmenin, kalkınmanın anahtarıdır. Ulaşımın daha rahat, güvenli sağlanması o bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesine önemli ölçüde katkı sunar.

Yıllar sonra otoban olayı yeniden, bir kez daha gündeme geldi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023-2035 otoyol ağı projesinde Diyarbakır’ın adı maalesef yine geçmiyor. Diyarbakır bir kez daha ağ dışında tutuldu. 

Diyarbakır artık bu kez istenileni elde etmelidir.

Sivil toplum örgütleri, topluluk ve toplumun talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinde, farklı insanların bir araya gelerek ortak bir amaca hizmet etmesinde önemli rol oynarlar. 

Önemli bir güce sahip olduğuna inandığım Diyarbakır sivil toplum örgütleri, artık ortak hareket ederek bu hizmetin kente getirilmesine öncü olmalıdır.  

Kente bir yatırım yapılmasında, bir hizmet getirilmesinde öncülük yapması gereken sivil toplum örgütleri, ancak, ortak hareketle istenileni elde eder. 

Sessiz kalmak, kent için kayıp olur. Hani denir ya ''ağlamayan çocuğa meme verilmez'' diye. 

Seçilmiş tüm milletvekillerine bu konuda önemli görev düşüyor. Sivil toplum  örgütleri ve milletvekilleri ortak hareket ederek, bu hizmeti kente kazandırmalıdır.  

Kent yararına herhangi bir hizmet söz konusu olduğunda  her şey bir kenara bırakılmalı ve ortak noktada hareket edilmelidir. Ortak hareket edilerek kazanımlar sağlanır.

Yapılacak olan hizmet Diyarbakır içindir. Haydi hep birlikte Diyarbakır'a bu hizmeti kazandıralım...